ISAE 3402- type II rapportage bij First Pensions

De uitdaging van de klant:

First Pensions heeft een groot aantal pensioenfondsen als klant die administratieve werkzaamheden, zoals DNB-rapportages en dashboards over vermogensbeheerposities, aan First Pensions heeft uitbesteed. De pensioenfondsen en accountants van pensioenfondsen wensen zekerheid te verkrijgen over de effectieve werking van een aantal beheersmaatregelen bij First Pensions. Dit kan in een ISAE 3402 – type II rapportage die alle klanten en hun accountants kunnen gebruiken.

First Pensions

De werkzaamheden bestonden uit:

  • Het ondersteunen van First Pensions bij de opzet een ISAE 3402 type II-rapportage, mede gebaseerd op de wensen en eisen van de beoogde gebruikers van de rapportage (de aangesloten pensioenfondsen en hun accountants);
  • Het toetsen van het bestaan en effectieve werking van de beschreven beheeromgeving en specifieke beheersingsmaatregelen bij First Pensions ten behoeve van de ISAE 3402 type II rapportage.

Onze aanpak

André Aartsen heeft de klant ondersteund de beheersmaatregelen te definiëren die binnen de organisatie van First Pensions aanwezig zijn, overeenkomstig de wensen en eisen van de diverse pensioenfondsen. Door optimaal gebruik te maken van de testwerkzaamheden, uitgevoerd door de door First Pensions ingehuurde externe compliance officer, zijn de auditwerkzaamheden beperkt en is er een efficiënt control framework ontwikkeld.

Resultaten

Samen met de First Pensions hebben wij een ISAE- type II rapport gemaakt dat aansluit bij de eisen en wensen van de klanten van First Pensions en waarin de opzet van de beheeromgeving en de werking van de interne beheersmaatregelen worden getest.

Behandeld door

André Aartsen

aaartsen@5bar.nl | +31 (0)88 015 1920

“Deze ISAE 3402 rapportage is een typisch voorbeeld van een Assurance product dat we samen met klanten ontwerpen waarbij het product voldoet aan de gebruikerswensen van de afnemers van het rapport. Een ontwerp waarbij de jaarlijkse auditinspanningen efficiënt en effectief zijn.”