IFRS conversieproject voor Scholt Energy

De uitdaging van de klant:

In verband met voorgenomen transacties en verdere professionalisering van het internationale energiebedrijf Scholt Energy was een Dutch GAAP-IFRS conversietraject nodig. Met een gewenste doorlooptijd van circa zes maanden waren de onderwerpen complex, de gestelde doelen ambitieus en de betrokken partijen en belangen groot.

Scholt Energy

De werkzaamheden bestonden uit:

  • Projectleiding en advies geven in verband met de IFRS-conversieHet bewaken van strakke tijdslijnen met de klant en de betrokken externe accountant
  • Vaststellen van significante rapportageverschillen en het verwachte effect op het inkomen en het vermogen
  • Opstellen van boekhoudkundige position papers en ondersteuning van de externe controle

“5BAR slaagde erin onze IFRS-conversie tot op de bodem uit te zoeken en voltooide het complexe project met succes binnen het gewenste tijdsbestek. Ze hadden een pragmatische ‘hands-on’ aanpak, creëerde vertrouwen bij alle betrokken partijen, reageerden snel, proactief en waren samenwerkingsgericht.”

Onze aanpak

Hoewel het uitdagend was, wilden we natuurlijk graag ‘ja’ zeggen op het verzoek van de klant. Samen met de klant moest alles op alles worden gezet om het project binnen de gestelde termijn te realiseren. Dit vroeg om intensieve samenwerking, wederzijdse flexibiliteit, toewijding en vertrouwen. Gedurende het project ontstond bij de klant meer en meer de behoefte voor proactieve ondersteuning ten aanzien van de eigen wensen en om ervoor te zorgen dat de accountantscontrole in de toekomst soepel zou verlopen.

5BAR Assurance bewijst al meer dan 10 jaar dit type partner te zijn. Op projectbasis functioneren wij als professionele tolk tussen de organisatie en haar externe accountant, zodat deze partijen op hetzelfde denkniveau kunnen communiceren. Voor de externe accountant zijn we een gelijkwaardige gesprekspartner. Intern zijn we een betrouwbare en openhartige professionele sparringpartner bij een complexe verslaggevingskwesties.

Wij houden ons niet alleen bezig met de vragen en projecten van onze klanten, maar zoeken ook altijd naar mogelijkheden om waarde toe te voegen en de interne organisatie en werkmethoden efficiënter te maken. Als daardoor het verzoeken van de klant in de toekomst minder wordt, is dat alleen maar een teken dat we waarde toevoegen en ons werk goed hebben gedaan. Dat is en blijft onze belangrijkste motivatie.

Resultaten

We waren in staat om de IFRS-conversie met de bijbehorende jaarrekening binnen de vooraf bepaalde termijn te leveren, zodat de klant haar controle efficiënt kon laten voltooien en de informatie kon publiceren. Wij gaven de klant ook divers organisatorisch advies om hun financiële processen te verbeteren.

Behandeld door

Gert van de Laar

gvdlaar@5bar.nl | +31 (0)88 015 1920

“Om echte waarde te kunnen bieden, moet een klant je het vertrouwen en de ruimte geven om een werkelijke partner binnen de organisatie te worden. Onze samenwerking met Scholt Energy is een uitstekend voorbeeld van zo’n relatie met vertrouwen, eerlijkheid en transparantie. Het stelt ons in staat de klant met overtuiging te helpen bij complexere vraagstukken. Dat maakt het werk uiterst bevredigend.”