Als onderdeel van ons streven naar hoogwaardige dienstverlening hebben wij een verbeter- en klachtenregeling. Indien u ontevreden bent over onze dienstverlening of suggesties voor verbeteringen heeft, dan horen wij dit graag. U kunt uw klacht of suggestie sturen naar:

5BAR Assurance B.V.
Verbeteringen en Klachten
Van Deventerlaan 31-51
3528 AG Utrecht

Ook kunt u mailen naar info@5bar.nl of gebruik maken van het contactformulier.

De meldingen worden vertrouwelijk behandeld rekeninghoudend met de bescherming van persoonsgegevens.

BEHANDELING VAN KLACHTEN

De klager ontvangt binnen een week na ontvangst van de klacht een ontvangstbevestiging en informatie over de verdere procedure van klachtbehandeling. Binnen twee weken na de ontvangst van een klacht wordt overleg gevoerd met de klager. Dit overleg dient er onder andere toe om vast te stellen of de klacht door middel van bemiddeling kan worden afgehandeld en om vast te stellen in hoeverre de klacht voor verdere behandeling in aanmerking komt. Indien dit overleg leidt tot een passende oplossing voor de klager, wordt de klacht als afgewikkeld beschouwd. De klager en degene tegen wie de klacht is gericht worden hierover schriftelijk geïnformeerd.

In de gevallen waarin overleg of bemiddeling niet leidt tot een passende oplossing voor de klager, wordt behandeling van de klacht voortgezet. De directie zal een nader onderzoek naar de klacht in gang zetten en afhankelijk van de aard van de klacht hiervoor de benodigde deskundigen inschakelen. De directie zal uiterlijk binnen 8 weken na ontvangst van de klacht schriftelijk en gemotiveerd haar bevindingen aan de klager communiceren.

BEHANDELING VAN SUGGESTIES VOOR VERBETERINGEN

Aangezien wij de kwaliteit van onze dienstverlening serieus nemen en continu op zoek zijn naar verbeteringen hebben we ook een procedure voor suggesties voor mogelijke verbeteringen van onze dienstverlening. Binnen een week ontvangt de melder een ontvangstbevestiging en wordt contact opgenomen om te bespreken in hoeverre de suggestie kan helpen om 5BAR Assurances dienstverlening te verbeteren. Na dit overleg wordt de melder geïnformeerd hoe de suggestie is geëvalueerd en tot aanpassing van de dienstverlening heeft geleid of zal leiden.